home > coachvormen

coachvormen

Re-integratie coaching

De kernvraag van dit coachingstraject is wat er moet en kan veranderen om zowel op het werk als thuis weer duurzaam en naar tevredenheid te gaan functioneren? Het doel is om te komen tot gewenste gedragsverandering en het doorbreken van patronen die niet meer effectief zijn. Re-integratie coaching is erop gericht om je zelfbewustzijn ten aanzien van het verzuim, of het dreigend verzuim onder de loep te nemen. Het is een kans om stil te staan bij de factoren die tot verzuim of dreigend verzuim hebben geleid. Vervolgens, wordt in onderling overleg, een concreet plan voor de toekomst gemaakt met betrekking tot werkhervatting in combinatie met de taken thuis, maar ook hobby’s en andere voor jouw belangrijke bezigheden. meer info >>

 

Loopbaan coaching

Bij loopbaan coaching onderzoek je waar je kwaliteiten, affiniteit, drijfveren en wensen liggen. Wat boeit je werkelijk en wat zou je kunnen doen om met meer enthousiasme en plezier aan het werk te gaan of te blijven? Samen een antwoord vinden op je mogelijkheden voor de toekomst! meer info >>

 

Relatie coaching

Het doel van de relatie coaching is om de vastgelopen communicatie “vlot te trekken” middels

een objectieve neutrale coach. Het gaat om het doorbreken van een impasse en we gaan hierbij

uit van “solution talk” in plaats van “problem talk”. Wat zou je willen, in plaats van wat

vind je niet prettig. We gaan op zoek naar de onderliggende verlangens en

gevoelens van jullie beiden om vanuit respect en waardering voor jezelf en

de ander de dialoog weer op gang te brengen. meer info >>

 

Wandel coaching

Niet iedereen heeft een specifieke vraag maar misschien wel de behoefte

aan een klankbord, om dingen op een rij te zetten, te reflecteren en te

bezien waar je nu staat. Het is fijn om over je vragen te kunnen praten

met een buitenstaander, met een deskundig, iemand die er helemaal

voor je is. meer info >>