home > ervaringen

ervaringen

Ik heb je tijdens een workshop “Werken met groepen” ervaren als een rustig iemand met een luisterend oor. Goed observerend en een sterk analytisch vermogen. Jij “bewoog” je, als coach, tussen de groep, zonder een storende factor te zijn. Al kijkend naar het individu en de groep, het non-verbale. De oefening richtte zich op het samenwerken in een groep. Hoe verloopt de teambuilding bij het bouwen van een hutje in het bos? Wie was de leider en wie de volger? Met de juiste vragen kon je het spanningsveld tussen personen enigszins wegnemen. Er werd gepraat over de irritatie die ontstond tijdens het samenwerken. Ook al was men het niet met elkaar eens. Jij kon de betreffende personen met respect laten praten over hun gevoelens, waardoor er wederzijds meer begrip ontstond. Mooi hoe jij je hierin professioneel kon opstellen. Ook zag je de individuele kwaliteiten van personen in een groep. Bijvoorbeeld de getoonde interesse van iemand uit de groep, die zag dat er irritatie ontstond tussen bepaalde personen en belangstelling hiervoor toonde. Dit zorgde ervoor dat de betreffende personen zich gehoord voelde. Dit detail was je niet ontgaan. Succes!

 

E.L. 44 jr, man, zelfstandig ondernemer&coach

___

 

Vanuit mijn werk had ik wel eens gehoord van het kwaliteitenspel maar nog nooit zelf gedaan. Het verbaasde me hoe snel je vanuit een concrete eenvoudige situatie komt tot een onderliggende gedachte of verwachting die bij mij speelt. Door haar vragen gaf Kootje verdieping en verbreding en kon ik een relatie leggen met andere situaties

waarin mijn automatische gedachtepatronen of normen een rol spelen.

Ook door het feit dat we naast elkaar zaten, was het heel duidelijk een

samenwerking die goed aanvoelde; samen worstelden we met het zoeken

naar de juiste woorden, keken we naar wat in een situatie voor mij essentieel

was en zochten we naar betekenis.

 

J.G. 42 jr, vrouw, psychologe

<< terug verder >>