home > over coachkracht

over coachkracht

Wat is coaching?

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding die tot doel heeft de cliënt verder te helpen bij zijn persoonlijke groei en ontwikkeling in zowel werk- als privé situatie.

 • de focus van coaching is positief en toekomstgericht
 • coaching is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend
 • coaching is praktisch gericht en is een ervaringsgerichte manier van werken
 • coaching bevordert zelfsturing, zelfbewustzijn en autonomie
 • coaching werkt vanuit haalbare, realistische en motiverende doelstellingen
 • coaching gaat uit van een gelijkwaardige relatie tussen coach en cliënt

 

Missie

Coachkracht richt zich op het inspireren en motiveren van mensen in hun persoonlijke groei en bewustzijn. Zodat er harmonie, balans, focus en energie ontstaat binnen de persoon zelf alsook in zijn/haar werk en privé omgeving.

 

Kernwaarden

De basis van de trajecten bij coachkracht vertalen zich in de vier V's;

 • Vertrouwen; als bron van respect, geloofwaardigheid, deskundigheid, veiligheid
 • Verantwoordelijkheid; als bron van resultaatgericht, kwaliteit en zorg
 • Verbondenheid; als bron van betrokkenheid, oprechte interesse, intuïtie
 • Vrijheid; als bron van onbevangenheid, inspiratie, objectiviteit, lopen
  in de natuur