Teamcoaching

Teamcoaching

Als je intensief met elkaar moet samenwerken, kunnen zich bepaalde situaties voordoen die de werkmotivatie, sfeer en het resultaat niet altijd ten goede komen. Als er bijvoorbeeld onuitgesproken irritaties en frustraties zijn, er binnen het team weinig gevoel van saamhorigheid en onderling vertrouwen is, of er ‘over’ in plaats van ‘met’ elkaar gesproken wordt.

Tijdens teamcoaching gaan we onderzoeken hoe de hefboom tot stand kan komen, waardoor nieuwe ruimte ontstaat voor het realiseren van de gezamenlijke doelen en het verbeteren van werkplezier en teamresultaten. Bij teamcoaching zal vooral de aandacht uitgaan naar de interactieprocessen. Het inhoudelijke deel zal de verantwoordelijkheid van de teamleden blijven.

De enige manier om je team te laten groeien en nog effectiever te laten werken is een oprechte dialoog met elkaar aangaan. Hierbij onderzoeken we hoe de huidige situatie in stand wordt gehouden, wordt ieders aandeel in de situatie bekeken en waar nodig erkenning gegeven. Vaardigheden worden aangeleerd zodat het team zich kan ontwikkelen tot een reflectief, samenwerkende groep mensen waarbij ieder zijn plek kan en mag innemen.

Afhankelijk van de teamvraag wordt in overleg een op maat gesneden coachingstraject ontworpen.

Wat levert het op?

  • Een team als secure base waarin: veiligheid, vertrouwen en verbondenheid aanwezig zijn
  • Versterking van het zelfoplossend- en reflectief vermogen van het team
  • Een team met een duidelijke gemeenschappelijke taak en afstemming
  • Een duidelijke missie en koers voor de teamleden
  • Een verbeterd werk- en teamklimaat