Traject

PRAKTISCHE AANPAK – het traject in stappen

Verwijzing naar Coachkracht komt meestal tot stand via de werkgever, HRM, leidinggevende of bedrijfsarts. Vervolgens doorloop ik samen met de cliënt of team de volgende stappen:

  1. Tijdens een kennismakingsgesprek brengen we het doel van het coachingstraject in kaart.
  2. Daarna ontvang je van mij een voorstel waarop je jouw commitment kan geven.
  3. Indien je je in het voorstel kunt vinden, stuur ik dit samen met een offerte aan je werkgever.
  4. Als de werkgever officieel akkoord heeft gegeven, starten we met het coachingstraject. In afstemming maken we afspraken.
  5. Het traject behelst tussen de zes à acht sessies van 1,5 tot 2 uur.
  6. Ter afronding van het traject volgt er een gezamenlijk evaluatiegesprek met alle betrokkenen (hierbij kan een werkhervattingsplan onderdeel zijn).
  7. Drie maanden na beëindiging van het traject volgt er een follow up sessie met als doel de gewenste resultaten te bestendigen.